รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม HAPPY R2R
กลุ่ม Human Book
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

 

ประวัติ  

ศ.นพ.สมบรณ์ เทียนทอง

สำเร็จการศึกาาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2523 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2557 

รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2527-2559 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง 

- กรรมการจัดการประชุม R2R ประจำปีของประเทศไทย พ.ศ.255-2562 

- ประธานประกวดผลงาน R2R ประจำปีของประเทศไทย พ.ศ.2558-2562 

สถานที่จัดอบรม สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1
ห้อง 1
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 01/07/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 01/07/2019 04:00:00
เริ่มการอบรม 01/07/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 30/09/2019 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 200
มีการสำรองที่นั่ง 200
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรม